fbpx

Вовкодав С.І.

Ріка життя.

Протягом п’ятдесяти років автор цієї книги збирав народні легенди, міфи, пісні, поговірки, аби у віршованій формі написати справді народний літопис про Дніпро. Перше видання книги охоплює період від сивої давнини до здобуття Україною незалежності. Наступні сторінки автор прагне писати разом з читачами, аби з цієї та інших 22 книги з його дитячого освітньо- культурного авторського проекту “Наші діти” створити “народну бібліотеку” на паперових і елек-тронних носіях для українців на Батьківщині і за її межами, що шанують Дніпро і нашу іс-торію
×