fbpx

о. Януш (Йоаникій) Черський

Методологія досліджень Нового Завіту

У другій половині ХХ ст. з’явилася низка праць, які розкривали завдання, техніки, критерії та перспективи методології досліджень Нового Завіту. Чудовим підсумком найкращих здобутків у цій сфері, як рівно ж і серйозним внеском у ці дослідження, є праця відомого професора Опольського університету (Польща) о. Януша (Йоаникія) Черського. Автор дуже доступно й змістовно пояснює дві групи методів аналізу текстів: діахронічні (тут екзегезу цікавить генеза тексту і його шлях від джерела до остаточної редакції) та синхронічні (текст розглядають як готову, остаточну літературну одиницю, аналізуючи його за літературними критеріями й залишаючи осторонь генетичний процес текстотворення). Кожну теоретичну частину доповнюють приклади застосування певного методу. Розглянуті інтерпретативні техніки та наведені приклади покликані слугувати допомогою всім тим, хто займається екзегезою текстів Нового Завіту. З огляду на різноманіття досліджуваних питань, книга буде цікавою для богословів, філологів, істориків, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто хоче краще читати й розуміти послання Нового Завіту.
×